Vyberte stranu

12aa) Nový strešný plášť na drevenej konštrukcii so zateplením EPS s kotvenou dvojvrstvovou asfaltovou krytinou