Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

12ab) Nový strešný plášť na drevenej konštrukcii so zateplením PIR s kotvenou dvojvrstvovou asfaltovou krytinou

Vrchný modifikovaný asf.pás | Vedatop S5
Spodný modifikovaný asf.pás | Vedaflex G4E
Tepelná izolácia | PIR
Samolepiaca parozábrana z modifikovaného asf.pásuVedagard Multi SK 1,08m
Drevená nosná konštrukcia

Strešné detaily na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Detaily strešnej skladby
PDF Skladba
DWG Skladba
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia