Vyberte stranu

12ab) Nový strešný plášť na drevenej konštrukcii so zateplením PIR s kotvenou dvojvrstvovou asfaltovou krytinou