Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

13aa) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením EPS s lepenou dvojvrstvovou asfaltovou krytinou

Reflexný náter | SILVER PRIMER Speed SBS
Vrchný modifikovaný asf. pás | VEDATOP S5
Spodný modifikovaný samolepiaci asf. pás | VEDATOP SU
Tepelná izolácia | EPS
Parozábrana s technológiou SYNTAN | ALU VILLAHERM
Penetračný náter | SIPLAST PRIMER Speed SBS
Nosná železobetónová konštrukcia

Strešná skaldba na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Detaily strešnej skladby
PDF Skladba
DWG Skladba
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia