Vyberte stranu

13ba) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením EPS s lepenou POCB fóliovou krytinou