Vyberte stranu

13bb) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením PIR s lepenou POCB fóliovou krytinou