Vyberte stranu

14aa) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením EPS s priťaženou dvojvrstvovou asfaltovou krytinou