Vyberte stranu

14ab) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením PIR s priťaženou dvojvrstvovou asfaltovou krytinou