Vyberte stranu

14ba) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením EPS s priťaženou POCB fóliovou krytinou

  • Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu koreňov | ICOPAL UNIVERSAL WS
  • Tepelná izolácia | EPS
  • Parozábrana z modifikovaného asf.pásu | ELASTOBIT RADON AL 4
  • Penetračný náter | SIPLAST PRIMER Speed SBS
  • Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou