Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

15aa) Nový strešný plášť na drevenej konštrukcii so zateplením EPS s priťaženou dvojvrstvovou asfaltovou krytinou

Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
Ochranná vrstva | Geotextília 300g/
Vrchný modifikovaný asf. pás proti prerast. koreňovVEDAFLOR WS-X
Spodný modifikovaný asf. pásVEDATOP SU
Tepelná izolácia | EPS
Pamolepiaca parozábrana z modifikovaného asf.pásu | Vedagard Multi SK 1,08m
Drevená nosná konštrukcia

Strešné skladby na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Detaily strešnej skladby
PDF Skladba
DWG Skladba
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia