Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

15bb) Nový strešný plášť na drevenej konštrukcii so zateplením PIR s priťaženou POCB fóliovou krytinou

Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
Ochranná vrstva
| Geotextília 300g/m²
Hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu koreňovICOPAL UNIVERSAL WS
Tepelná izolácia | PIR
Samolepiaca parozábrana z modifikovaného asf.pásuVedagard Multi SK 1,08m
Drevená nosná konštrukcia

Strešné detaily na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Detaily strešnej skladby
PDF Skladba
DWG Skladba
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia