Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

16b) Strecha s obráteným poradím vrstiev s POCB fóliovou krytinou

Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
Ochranná vrstva | Geotextília 300g/
Tepelná izolácia | XPS
Drenážna vrstva | ICODREN 10 Speed Drainage SBS
Hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu koreňov | ICOPAL UNIVERSAL WS
Ochranná vrstva | Geotextília 300g/
Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

Strešné skladby na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Detaily strešnej skladby
PDF Skladba
DWG Skladba
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia