Vyberte stranu

16b) Strecha s obráteným poradím vrstiev s POCB fóliovou krytinou

  • Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32 mm z vymývaného riečneho kameniva
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Tepelná izolácia | XPS
  • Drenážna vrstva | ICODREN 10 Speed Drainage SBS
  • Hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu koreňov | ICOPAL UNIVERSAL WS
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou