Vyberte stranu

17aa) Terasa na betónovej konštrukcii so zateplením EPS s dvojvrstvovou asfaltovou krytinou

Dlažba na podložkách
Vrchný modifikovaný asf.pás | EUROFLEX
Spodný modifikovaný samolepiaci asf.pás | ICOLEP L30
Tepelná izolácia | EPS
Parozábrana z modifikovaného asf.pásu | ELASTOBIT RADON AL 4
Penetračný náter | SIPLAST PRIMER Speed SBS
Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou