Vyberte stranu

17ab) Terasa na betónovej konštrukcii so zateplením PIR s dvojvrstvovou asfaltovou krytinou

Dlažba na podložkách
Vrchný modifikovaný asf.pás | EUROFLEX
Spodný modifikovaný samolepiaci asf.pás | ICOLEP L30
Tepelná izolácia | PIR
Parozábrana z modifikovaného asf.pásu | ELASTOBIT RADON AL 4
Penetračný náter | SIPLAST PRIMER Speed SBS
Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou