Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

17bb) Terasa na betónovej konštrukcii so zateplením PIR s POCB fóliovou krytinou

Dlažba na podložkách
Hydroizolačná POCB fólia | ICOPAL UNIVERSAL
Tepelná izolácia | PIR
Parozábrana z modifikovaného asf.pásu | ELASTOBIT RADON AL 4
Penetračný náter | SIPLAST PRIMER Speed SBS
Nosná železobetónová konštrukcia

Strešné skladby na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Detaily strešnej skladby
PDF Skladba
DWG Skladba
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia