Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

17ca) Terasa na betónovej konštrukcii so zateplením EPS s PVC fóliovou krytinou

Dlažba na podložkách
Hydroizolačná mPVC fólia | MONARPLAN FM
Separačná geotextília | MONARPLAN Glass Fibre Mat (120g/m2)
Tepelná izolácia | EPS
Parozábrana z modifikovaného asf.pásu | ELASTOBIT RADON AL 4
Penetračný náter | SIPLAST PRIMER Speed SBS
Nosná železobetónová konštrukcia

Strešné skladby na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Detaily strešnej skladby
PDF Skladba
DWG Skladba
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia