Vyberte stranu

18aa) Terasa na drevenej konštrukcii so zateplením EPS s dvojvrstvovou asfaltovou krytinou

  • Dlažba na podložkách
  • Vrchný modifikovaný asf.pás | EUROFLEX
  • Spodný modifikovaný samolepiaci asf.pás | ICOLEP L30
  • Tepelná izolácia | EPS
  • Samolepiaca parozábrana z modifikovaného asf.pásu | ICOLEP AL L30
  • Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde