Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov
  • Dlažba na podložkách
  • Vrchný modifikovaný asf.pás | EUROFLEX
  • Spodný modifikovaný samolepiaci asf.pás | ICOLEP L30
  • Tepelná izolácia | PIR
  • Samolepiaca parozábrana z modifikovaného asf.pásu | ICOLEP AL L30
  • Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde