Vyberte stranu

19aa) Vegetačná strecha na betónovej konštrukcii so zateplením EPS s dvojvrstvovou asfaltovou krytinou