Vyberte stranu

19ab) Vegetačná strecha na betónovej konštrukcii so zateplením PIR s dvojvrstvovou asfaltovou krytinou