Vyberte stranu

19ac) Vegetačná strecha na betónovej konštrukcii so zateplením MW s dvojvrstvovou asfaltovou krytinou