Vyberte stranu

20aa) Vegetačná strecha na drevenej konštrukcii so zateplením EPS s dvojvrstvovou asfaltovou krytinou