Vyberte stranu

21aa) Vegetačná strecha na oceľovom TR plechu so zateplením EPS s dvojvrstvovou asfaltovou krytinou