Vyberte stranu

21ab) Vegetačná strecha na oceľovom TR plechu so zateplením PIR s dvojvrstvovou asfaltovou krytinou