Vyberte stranu

24ab) Terasa na na oceľovom TR plechu so zateplením PIR s dvojvrstvovou asfaltovou krytinou

  • Dlažba na podložkách
  • Vrchný modifikovaný asf.pás | EUROFLEX
  • Spodný modifikovaný samolepiaci asf.pás | ICOLEP L30
  • Tepelná izolácia | PIR
  • Samolepiaca parozábrana z modifikovaného asf.pásu | ICOLEP AL L30
  • Nosná konštrukcia z oceľového TR plechu v spáde