Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov
  • Dlažba na podložkách
  • Hydroizolačná mPVC fólia | MONARPLAN G
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou