Vyberte stranu

26a) Terasa na podložkách s asf.povlakovou hydroizoláciou bez tepelnej izolácie na drevenej konštrukcii

  • Dlažba na podložkách
  • Vrchný modifikovaný asf.pás | GRAVIFLEX 5,2 Green Roof
  • Spodný modifikovaný samolepiaci asf.pás | ICOLEP L30
  • Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde