Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

26a) Terasa na podložkách s asf.povlakovou hydroizoláciou bez tepelnej izolácie na drevenej konštrukcii

Dlažba na podložkách
Vrchný modifikovaný asf. pás proti prerast. koreňovVEDAFLOR WS-X
Spodný modifikovaný asf. pásVEDATOP SU
Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde

Strešné skladby na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Detaily strešnej skladby
PDF Skladba
DWG Skladba
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia