Vyberte stranu

30a) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením EPS s kotvenou PVC fóliovou krytinou

  

Strešné detaily na stiahnutie
Atika
Okraj strechy
Prestup potrubia
Stena
Strešný vpust