Vyberte stranu

30b) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením PIR s kotvenou PVC fóliovou krytinou

  

Strešné detaily na stiahnutie
Atika
Okraj strechy
Prestup potrubia
Stena
Strešný vpust