Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

31a) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením EPS s lepenou PVC fóliovou krytinou

Hydroizolačná mPVC fólia s kašírovanou geotextíliou | MONARPLAN GF
PUR lepidlo na lepenie mPVC fólie | TEROSON EF TK 400
Tepelná izolácia | EPS
PUR lepidlo na lepenie tepelnej izolácie | TEROSON EF TK 395
Parozábrana z modifikovaného asf. pásu | ELASTOBIT RADON AL 4
Penetračný náter | SIPLAST PRIMER Speed SBS
Nosná železobetónová konštrukcia

Strešná skaldba na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Detaily strešnej skladby
PDF Skladba
DWG Skladba
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia