Vyberte stranu

32c) Nový strešný plášť na drevenej konštrukcii so zateplením MW s kotvenou PVC fóliovou krytinou

  

Strešné detaily na stiahnutie
Atika
Okraj strechy
Prestup potrubia
Stena
Strešný vpust