Vyberte stranu

33a) Nový strešný plášť na drevenej konštrukcii so zateplením EPS s priťaženou PVC fóliovou krytinou

  • Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Hydroizolačná mPVC fólia | MONARPLAN G
  • Separačná geotextília | MONARPLAN Glass Fibre Mat (120g/m2)
  • Tepelná izolácia | EPS
  • Samolepiaca parozábrana z modifikovaného asf.pásu | ICOLEP AL L30
  • Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde