Vyberte stranu

34c) Nový strešný plášť na oceľovom TR plechu so zateplením MW s priťaženou PVC fóliovou krytinou

  • Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Hydroizolačná mPVC fólia | MONARPLAN G
  • Separačná geotextília | MONARPLAN Glass Fibre Mat (120g/m2)
  • Tepelná izolácia | Minerálna vlna
  • Parozábrana na TR plech | MonarVap 0,2 Black so systémovými spojmi
  • Nosná konštrukcia z oceľového TR plechu v spáde