Vyberte stranu

37) Novostavba bez zateplenia s priťaženou PVC fóliovou hydroizoláciou na betónovej konštrukcii

  • Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Hydroizolačná mPVC fólia | MONARPLAN G
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou