Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

38) Novostavba bez zateplenia s kotvenou PVC fóliovou hydroizoláciou na drevenej konštrukcii

Hydroizolačná mPVC fólia | MONARPLAN FM
Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m²
Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde

Strešné detaily na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Detaily strešnej skladby
PDF Skladba
DWG Skladba
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia