Vyberte stranu

39) Novostavba bez zateplenia s priťaženou PVC fóliovou hydroizoláciou na drevenej konštrukcii

  • Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Hydroizolačná mPVC fólia | MONARPLAN G
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde