Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

39) Novostavba bez zateplenia s priťaženou PVC fóliovou hydroizoláciou na drevenej konštrukcii

Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m²
Hydroizolačná mPVC fólia | MONARPLAN G
Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m²
Nosná konštrukcia na báze dreva v spáde

Strešné detaily na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Detaily strešnej skladby
PDF Skladba
DWG Skladba
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia