Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

41) Sanácia bez zateplenia s kotvenou PVC fóliou

Hydroizolačná mPVC fólia | MONARPLAN FM
Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m²
Pôvodná strešná krytina

Strešné detaily na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
Detaily strešnej skladby
PDF Skladba
DWG Skladba
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia