Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

50aa) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením EPS s kotvenou dvojvrstvovou asfaltovou krytinou

Vrchný modifikovaný asf. pás | VEDATOP S5
Spodný modifikovaný asf. pás | VEDAFLEX G4E
Tepelná izolácia | EPS
Parozábrana s technológiou SYNTAN | ALU VILLAHERM
Penetračný náter | SIPLAST PRIMER Speed SBS
Nosná železobetónová konštrukcia

Strešná skaldba na stiahnutie

Skladba
Detaily strešnej skladby
Fragment strešnej plochy
Detail ukončenia pri vysokej atike
Detail ukončenia pri nízkej atike
Detail ukončenia na okapovej hrane
Detail dilatačnej škáry
Detail strešného vpustu
Detail prestupu kruhového potrubia
PDF Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba
DWG Skladba