Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

50ac) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením MW s kotvenou dvojvrstvovou asfaltovou krytinou

Vrchný modifikovaný asf. pás | VEDATOP S5
Spodný modifikovaný asf. pás | VEDAFLEX G4E
Tepelná izolácia | Minerálna vlna
Parozábrana s technológiou SYNTAN | ALU VILLAHERM
Penetračný náter | SIPLAST PRIMER Speed SBS
Nosná železobetónová konštrukcia

Strešná skaldba na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba