Vyberte stranu

50ba) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením EPS s kotvenou POCB fóliovou krytinou