Vyberte stranu

50bb) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením PIR s kotvenou POCB fóliovou krytinou