Vyberte stranu

50bc) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením MW s kotvenou POCB fóliovou krytinou