Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

51aa) Nový strešný plášť na oceľovom TR plechu so zateplením EPS s kotvenou dvojvrstvovou asfaltovou krytinou

Vrchný modifikovaný asf.pás | Vedatop S5
Spodný modifikovaný asf.pás | Vedaflex G4E
Tepelná izolácia | EPS
Samolepiaca parozábrana z modifikovaného asf.pásuVedagard Multi SK 1,08m
Nosná konštrukcia z oceľového trapézového plechu

Strešné detaily na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba