Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

52aa) Nový strešný plášť na oceľovom TR plechu so zateplením EPS s priťaženou dvojvrstvovou asfaltovou krytinou

Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
Ochranná vrstva
| Geotextília 300g/m²
Vrchný modifikovaný asf.pás | Vedatop S5
Spodný modifikovaný asf.pás | Vedaflex G4E
Tepelná izolácia | EPS
Samolepiaca parozábrana z modifikovaného asf.pásuVedagard Multi SK 1,08m
Nosná konštrukcia z oceľového trapézového plechu

Strešné detaily na stiahnutie

Skladba
PDF Skladba
DWG Skladba