Vyberte stranu

52ac) Nový strešný plášť na oceľovom TR plechu so zateplením MW s priťaženou dvojvrstvovou asfaltovou krytinou

  • Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32 mm z vymývaného riečneho kameniva
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Vrchný modifikovaný asf.pás proti prerast. koreňov | GRAVIFLEX 4,2 Green Roof
  • Spodný modifikovaný asf.pás | ELASTOBIT GG 40 Speed Profile SBS
  • Tepelná izolácia | Minerálna vlna
  • Samolepiaca parozábrana z modifikovaného asf.pásu | ICOLEP AL L30
  • Nosná konštrukcia z oceľového TR plechu v spáde