Vyberte stranu

52bc) Nový strešný plášť na oceľovom TR plechu so zateplením MW s priťaženou POCB fóliovou krytinou

  • Priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32 mm z vymývaného riečneho kameniva
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu koreňov | ICOPAL UNIVERSAL WS
  • Tepelná izolácia | Minerálna vlna
  • Samolepiaca parozábrana z modifikovaného asf.pásu | ICOLEP AL L30
  • Nosná konštrukcia z oceľového TR plechu v spáde