Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

53) Novostavba bez zateplenia s kotvenou POCB fóliovou hydroizoláciou na betónovej konštrukcii

  • Hydroizolačná POCB fólia | ICOPAL UNIVERSAL
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou