Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

55) Novostavba bez zateplenia s priťaženou s POCB fóliovou hydroizoláciou na betónovej konštrukcii

  • Priťažujúca vrstva | Štrk fr. 16-3 2mm z vymývaného riečneho kameniva
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu koreňov | ICOPAL UNIVERSAL WS
  • Ochranná vrstva | Geotextília 300g/m2
  • Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou