Vyberte stranu

61c) Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením MW s kotvenou TPO fóliovou krytinou

  

Strešné detaily na stiahnutie
Atika
Okraj strechy
Prestup potrubia
Stena
Strešný vpust