Vyberte stranu

62c) Nový strešný plášť na oceľovom TR plechu so zateplením MW s kotvenou TPO fóliovou krytinou

  

Strešné detaily na stiahnutie
Atika
Okraj strechy
Prestup potrubia
Stena
Strešný vpust