Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

systémové strešné skladby a detaily

BMI Everguard TPO

Monarplan fm / Cosmofin gg plus

icopal universal

Modifikované asfaltované pásy

Vegetačná strecha s hydroizoláciou Icopal Universal WS

Systémové skladby a detaily pre jednovrstvové hydroizolačné systémy zo syntetickej fólie BMI Everguard TPO.

Detaily sú na stiahnutie v dispozícii vo formáte PDF a DWG. Výpis strešnej skladby, strešné príslušensto a okrajové podmienky nájdete v súbore PDF.  V prípade rekonštrukcií existujúcich strešných plášťov odporúčame postupovať individuálne po konzultácii so zástupcami BMI Icopal.

Detail fragmentu strechy, drevený podklad

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
Cad výkres | PDF | DWG

Systémová strešná skladby | BMI Everguard TPO

Detail fragmentu strechy, trapézový plech

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
Cad výkres | PDF | DWG

Systémová strešná skladba | BMI Everguard TPO

Detail fragmentu strechy, monolitický podklad

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
Cad výkres | PDF | DWG

Systémová strešná skladba | BMI Everguard TPO

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na vysokej zateplenej atike

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na nízkej zateplenej atike

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Systémové skladby a detaily pre jednovrstvové hydroizolačné systémy zo syntetickej fólie BMI Everguard TPO.

Na stiahnutie sú v dispozícii formáte PDF a DWG. Vlastnosti a požiadavky na systémové skladby nájdete v súbore PDF. V prípade rekonštrukcií existujúcich strešných plášťov odporúčame postupovať individuálne po konzultácii so zástupcami BMI Icopal.

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na zvislej stene

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na odkvapovej hrane

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail strešného vpustu

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail prestupu kruhového potrubia

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail dilatačnej škáry

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Systémové skladby a detaily pre jednovrstvové hydroizolačné systémy zo syntetickej fólie Monarplan, Cosmofin GG Plus.

Na stiahnutie sú v dispozícii formáte PDF a DWG. Vlastnosti a požiadavky na systémové skladby nájdete v súbore PDF. V prípade rekonštrukcií existujúcich strešných plášťov odporúčame postupovať individuálne po konzultácii so zástupcami BMI Icopal.

Detail fragmentu strechy, drevený podklad

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
Cad výkres | PDF | DWG

Systémová strešná skladba | Monarplan FM | Cosmofin GG Plus

Detail fragmentu strechy, trapézový plech

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
Cad výkres | PDF | DWG

Systémová strešná skladba | Monarplan FM | Cosmofin GG Plus 

Detail fragmentu strechy, monolitický podklad

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
Cad výkres | PDF | DWG

Systémová strešná skladba | Monarplan FM | Cosmofin GG Plus 

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na vysokej zateplenej atike

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na nízkej zateplenej atike

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Systémové skladby a detaily pre jednovrstvové hydroizolačné systémy zo syntetickej fólie Monarplan, Cosmofin GG Plus.

Na stiahnutie sú v dispozícii formáte PDF a DWG. Vlastnosti a požiadavky na systémové skladby nájdete v súbore PDF. V prípade rekonštrukcií existujúcich strešných plášťov odporúčame postupovať individuálne po konzultácii so zástupcami BMI Icopal.

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na zvislej stene

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na odkvapovej hrane

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail strešného vpustu

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail prestupu kruhového potrubia

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail dilatačnej škáry

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Systémové skladby a detaily pre jednovrstvové hydroizolačné systémy z  fólie POCB Icopal Universal.

Na stiahnutie sú v dispozícii formáte PDF a DWG. V prípade rekonštrukcií existujúcich strešných plášťov odporúčame postupovať individuálne po konzultácii so zástupcami BMI Icopal.

Detail fragmentu strechy, drevený podklad

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail fragmentu strechy, trapézový plech

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail fragmentu strechy, monolitický podklad

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na vysokej zateplenej atike

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na nízkej zateplenej atike

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na zvislej stene

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na odkvapovej hrane

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail strešného vpustu

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail prestupu kruhového potrubia

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail dilatačnej škáry

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Systémové skladby a detaily pre dvojvrstvové hydroizolačné systémy z  modifikovaných asfaltových pásov.

Na stiahnutie sú v dispozícii formáte PDF a DWG. V prípade rekonštrukcií existujúcich strešných plášťov odporúčame postupovať individuálne po konzultácii so zástupcami BMI Icopal.

Detail fragmentu strechy, drevený podklad

Jednoplášťová plochá strecha s dvomi vrstvami asfaltových pásov, klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail fragmentu strechy, trapézový plech

Jednoplášťová plochá strecha s dvomi vrstvami asfaltových pásov, klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail fragmentu strechy, monolitický podklad

Jednoplášťová plochá strecha s dvomi vrstvami asfaltových pásov, klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na vysokej zateplenej atike

Jednoplášťová plochá strecha s dvomi vrstvami asfaltových pásov, klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na nízkej zateplenej atike

Jednoplášťová plochá strecha s dvomi vrstvami asfaltových pásov, klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na zvislej stene

Jednoplášťová plochá strecha s dvomi vrstvami asfaltových pásov, klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na odkvapovej hrane

Jednoplášťová plochá strecha s dvomi vrstvami asfaltových pásov, klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail strešného vpustu

Jednoplášťová plochá strecha s dvomi vrstvami asfaltových pásov, klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail prestupu kruhového potrubia

Jednoplášťová plochá strecha s dvomi vrstvami asfaltových pásov, klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Modifikované asfalty - Detail dilatačnej škáry - typ I

Jednoplášťová plochá strecha s dvomi vrstvami asfaltových pásov, klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail dilatačnej škáry - typ II (podľa DIN 18531-3)

Jednoplášťová plochá strecha s dvomi vrstvami asfaltových pásov, klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Systémové skladby a detaily pre jednovrstvové hydroizolačné systémy z  POCB fólií vrátane vegetačného súvrstvia.

Na stiahnutie sú v dispozícii formáte PDF a DWG. Vlastnosti a požiadavky na systémové skladby nájdete v súbore PDF. V prípade rekonštrukcií existujúcich strešných plášťov odporúčame postupovať individuálne po konzultácii so zástupcami BMI Icopal.

Detail fragmentu vegetačnej strechy, drevený podklad

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG | PDF

Detail fragmentu vegetačnej strechy, trapézový plech

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG | PDF

Detail fragmentu vegetačnej strechy, monolitický podklad

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG | PDF

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na vysokej zateplenej atike, vegetačná strecha

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na nízkej zateplenej atike, vegetačná strecha

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Systémové skladby a detaily pre jednovrstvové hydroizolačné systémy z  POCB fólií vrátane vegetačného súvrstvia.

Na stiahnutie sú v dispozícii formáte PDF a DWG. Vlastnosti a požiadavky na systémové skladby nájdete v úbore DOC. V prípade rekonštrukcií existujúcich strešných plášťov odporúčame postupovať individuálne po konzultácii so zástupcami BMI Icopal.

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na zvislej stene, vegetačná strecha

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail ukončenia hydroizolačnej vrstvy na odkvapovej hrane, vegetačná strecha

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail strešného vpustu, vegetačná strecha

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail prestupu kruhového potrubia, vegetačná strecha

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG

Detail dilatačnej škáry, vegetačná strecha

Jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou PIR, EPS alebo minerálna vata.
PDF | DWG